Sulfitfabriken

Man ville kunna använda träd som användes vid kolning så därför anlade man en sulfitmassa fabrik 1902-04 i närheten av sågen.

Drivkraften av kokarna var från början ånga men 1910 kom  det vatten kraft från den nybyggda kraftstationen vid Fredriksfors och 1920 blev det ångelektrisk kraft. 1929 gjordes en genomgripande utbyggnad av fabriken. På grund av sågverkets nedläggning blev det ont om sågverksavfall till ångpannehuset därför gjorde man en ombyggnad så att dem kunde eldas med stenkol och renseri avfall.

Från början var års tillverkningen 6000 ton oblekt stark sulfitmassa men 1937 när man nått full drift var man uppe i 28000 ton per år.

Magnus Hansson j:r som ritat ritningar till fabriken stannade kvar som fabrikens driftingenjör. Efter honom kom Fredrik Svedrup 1905-1908, A H Börresen 1908-1914, Albert Fresk 1914- 1930 och Ivan Frölander 1930-1948.

Lördagen den 26 juni 1948 upphörde fabriken med sin produktion. Förhandlingar med olika köpare pågick, bla Bulgarien, Holland, USA mfl men i oktober 1950 lyckades man träffa avtal med Celulosa Argentina. Den 2 december kom s/s Kalo till Sikeå och lastningen började omedelbart. Den 10 December 1950 avgick s/s Kalo med 1564 ton maskingods. Ivan Frölander åkte ned till Argentina i början av 1951 för att hjälpa till med planeringen för fabriken etc. Den nya fabriken uppmonterades i Piray som ligger i distriktet Misiones i Norra Argentina.

Sulfitfabriken början 1900-talet
Sulfitfabriken början 1900-talet

Genom TT och pressen den 20 Februari 1948 bekantgjordes Följande pressmeddelande:

”Robertsfors AB har beslutat nedlägga driften vid sulfitfabriken i Robertsfors på våren eller försommaren. På lång sikt torde det vara omöjligt att förse sulfitfabriken med erforderlig råvara för en någorlunda jämn drift. Nu har tillfälle yppat sig att till Robertsfors knyta annan industri sedan ASEA förklarat sig berett att på lång tid hyra vissa fabrikslokaler för att där uppta tillverkning av isolationsmaterial. Robertsforsbolaget han ansett sig förpliktat att bli båtnad såväl för de anställda som för Bygdeå kommun utnyttja tillfälle utan hänsyn till dagens goda konjunktur för cellulosa”.