Starkotter
STARKOTTER

 

Fordon: lokomotiv, boggie ”Starkotter”
Typ: fyraxlig tvåriktning (4xZR)
Tillverkare: Luth & Rosén 1900
Färg: grå
Senaste revision:  
Ägare: Stiftelse Robertsfors Bruksmuseum
Placering: Robertsfors
Museum år:
1966
   
Fordon: lokomotiv
Typ: fyraxlig tvåriktning (4xZR)
Bolag: Robertsfors Bruk (RoB)
Stad: Robertsfors
Littera: (lok)  ”Starkotter”
Vagnsnummer: 4
   
Tillverkare: Luth & Rosén 1900
Spårvidd (mm): 750
Längd (mm): 7750
Bredd (mm): 1620
Höjd (mm): 2625
Vikt (kg): 7000
Hjulringsbredd (mm): 100
Motortyp: 7bl T
Motorstyrka (kW): 4×15
Kontrollertyp: ASEA BK 9
Koppeltyp: ögla och sprint
Notering: enhytts boggielokomotiv
   
 Rälsfordonets historia:
Donerat till SSS 1966 av Robertsfors Bruk.
Uppställt i Robertsfors.
På grund av den vandalisering loket utsatts för beslöt styrelsen 1968-10-04 att låta det utgå ur samlingarna. Då emellertid flera medlemmar önskat bevara loket upphävde styrelsen sitt ovannämnda beslut 1969-07-25.
Transporterat till Malmköping per järnväg 1969-11-15.
Avfört ur samlingarna 1973-10-19, mötesbeslut.
Skänkt till Järnvägsmuseum i Gävle, transporterat till Gävle 1974-10-06.
tillbacka till Robertsfors bruk
Renoverad 1995