Sågverk och hyvleri

I början av 1700-talet fanns i Edfastmark en sågkvarn i Tryssjöbäcken (Mårsgårdsbäcken) ägd av byns 5 bönder. 1786 var sågen flyttad till Bruksforsen. Den hade fortfarande privilegium som husbehovssåg. Bruksägarna hade stort intresse för en ökad produktion och resultatet blev en ny såg i Kvarnforsen (nuvarande Fredriksfors). Sågen togs i bruk 1798 och hade två dubbelramar. Den slutliga placeringen av sågen blev Mårsforsen år 1934. Den hade 4 sågramar och kantverk.

Sågverket år 1920
Sågverket år 1920

1898-99 tillbyggdes det en klyvsågsavdelning åt åsidan och 1902 tillbyggdes det en hyvel. Några år senare satte man in en stor exporthyvel. Sågen var den sista stora vattensågen i länet när den lades ner 1936.

Hyvleri år 1920
Hyvleri år 1920

Ett 90-tal arbetare i Robertsfors och ungefär lika många vid lastageplatsen i Sikeå berördes av nedläggningen. Men eftersom bolaget pensionerade arbetare, flyttade över arbetare till Alfredshem och Norrbyskär och en viss omflyttning i Robertsfors blev det ingen av den ordinarie arbetsstyrkan utan jobb, men många säsongsarbetare blev utan arbete.