Träimpregneringsverk

Under senare delen av 1930-talet utvecklades en metod vid Boliden AB att under höga tryck impregnera virke. 1942 vände sig Robertsfors AB till Boliden och begärde in beräkningar på anläggnings- och tillverkningskostnader för ett impregneringsverk enligt denna metod. Boliden lämnade en driftkalkyl för en 14 meters anläggning med en årlig produktion av 3000 m³. Enligt deras beräkningar skulle anläggningen kosta 30300kr. Beslut att bygga verket gick snabbt och i början av Januari 1943 undertecknades kontrakt med Boliden.

Robertsfors önskade att anläggningen skulle vara klar den 1 Juni 1943. Svårigheter med material under kriget gjorde att anläggningen blev försenad och kostnadskalkylen kom att betydligt överskridas.

Stolparna framkördes under vintern och till en början utfördes barkningen för hand med särskilda barkknivar. 1959 inköptes en äldre barkmaskin från Holmsund och då underlättades det krävande arbetet med hand barkning.

Köparna av kraftledningsstolpar hade mycket höga krav på kvalitet, dimension mm varför man valde skog med omsorg. Man impregnerade även telefonstolpar på vilka man inte hade samma stränga bestämmelser. Arbetet vid verket var ett säsongsjobb. Man barkade på våren och vintern, och impregnerade framåt hösten.

1944 hade verket kommit igång. Fram till 1959 var Einar Westin arbetsledare och därefter Arne Eriksson till dess anläggningen upphörde 1979.