Kyrkan

Lefebure hade ansökt om tillstånd att bygga brukskyrka och kalla brukspredikant. Detta fick han den 2 juni 1798 men bruket fritogs inte från sina skyldigheter mot Bygdeå socken. Samma år uppfördes den första kyrkan på samma plats som  nu.

 

Kyrkan år 1893
Kyrkan år 1893

Det var en rektangulär timmerbyggnad på 30 alnars (1 aln = 59,4cm) längd och 15 alnar bredd. Det fanns plats för 30 bänkar, sakristian och bruksarkiv. På det spånklädda taket fanns ett lågt torn med en gjutjärnsklocka. Kyrkans skrud, prästens ornat, dopskål och nattvardskärl och en stor Carl XII:s bibel skänktes av bruksägaren.

Förste brukspredikant blev Johan Kock 1814-1823, E A Nygren 1824-1827, O F Genberg 1827-1845, Jonas Åberg 1845-1848, Erik Anders Rosenius 1854-1864. Efter Rosenius slut var det prästbrist. Platsen blev då vakant till 1877 då församlingens ordinarie prästerskap åtog sig att en-två gånger i månaden förätta gudstjänst vid bruket.

 

Under den petersenska perioden hände det mycket med kyrkan. 1856 – första orgeln, 1861 – insattes läktaren, 1882 – varmbonades kyrkan och en kamin sattes in, 1883 – en större orgel, 1888-89 – anlades en ny begravningsplats och samma år byggdes kyrkan om.

1898 blev brukspredikanttjänsten tillsatt med Johan August Klum som pensionerades 1913. Därefter kom Alexander Lindström 1913 – 1917. 1916 inrättade Robertsförs församling som omfattade 135 km ^2. och 2650 personer.

Den gamla kyrkan revs för att den var för liten och den ansågs brandfarlig. Den nuvarande kyrkan som inte är gjort av trä utan av sten invigdes 1958.