Jordbruket

Den växande arbetarbefolkningen har under denna period fått stora fördelar av det intensiva arbetet som lagts ner på jordbruket ända sedan Robertsfors grundläggning. Jordbruket har konsekvent inordnats under industrins syfte och behov, på samma gång som många åtgärder vidtagits för att höja jordens avkastning.

Harvning av rovåker
Harvning av rov åker

1898 började man under ledning av agronomen Axel Bosin anlägga det gammalmodiga jordbruket. De första åren under denna tid fanns det 135 kor och 45 ungnöt. Man försökte sig även på svinavel men eftersom det inte blev lönande avvecklades den 1905.

Kor på bete 1943
Kor på bete 1943

Det första mejeriet startades 1863 men 1911 lades det ner för att det inte gick bra. Det fanns också en mejeriskola för Norrland mellan åren 1880-96.

Mejeriet
Mejeriet
Mejerskor
Mejerskor

Robertsfors arrenderade ut 1 1/4 hektar till arbetare. 1910 var inte mindre än 270 hektar uthyrt till 210 arbetare. 140 hektar jord var kvar och 27 kor från Småland.

I samband att RAB fusionerades som helägt dotterbolag i Mo och Domsjö upphörde verksamheten vid jordbruket 1968.