Järnväg


Tågbild sikeå hamn1

En av de första förbättringar som planerades av bruksägarna var anläggningen av en järnväg mellan Robertsfors och Sikeå.

Sjöström lät den bekanta järnvägsbyggaren, riksdagsmannen och skriftställaren Claes Adolf Adelsköld göra förberedande undersökningar 1857. Den 16 mars 1860 fick man tillstånd att bygga järnvägen. Petersen lät byggandet vänta ett tag för han ville få någon kapitalstark kompanjon i utlandet.

Under tiden fann han i England det nyuppfunna landsvägs lokomotivet, men denna ånghäst varken var eller kunde bli användbar på svenska landsvägar. Det bestämdes då att endast en spårväg för levande dragare skulle byggas. Först under senare hälften av 1870-talet kom arbetet igång. Teknisk ledare för järnvägsbygget var bergsnotarien G O Tundal och arbetsledare Hans Dillström.

På grund av lite pengar blev utförandet torftigt. Inköpt räls användes mellan hamnen och kustlandsvägen – 2,5 km, därefter 2 km uppåt räls som gjutits vid bruket och slutligen 3,5 km plankvartering (räls av trä) som gick ända upp till sågen. Man var tvungen att lasta om där järn och träbanorna möttes.
Först 1881 försågs hela den 8 km långa sträckan med stålräls.

1878 – 1889 drogs vagnarna med oxar eller hästar. 1889 köptes det första loket av en agent i England, Charles Bell. Loket fick namnet ”Charles” och sattes i drift 1890.
År 1900 fick banan elektricitet och man köpte in det första elloket från Tyskland.
Detta lok fick namnet ”Starkotter” och blev Sveriges tredje ellok. Till slut blev det 7 ellok och 245 godsvagnar i trafik.

Den elektriska kraften och 700 volts likström levererades från brukets kraftstation.
Spårvidden var 750 mm, minsta kurvradien 210 m och max stigning var 1 : 100. På sin tid var järnvägen världens nordligaste järnväg.
Denna var också Västerbottens äldsta järnväg och lades ner 1961.

Alla elektriska lok kvarstår i museets samlingar, dock har ångloket Charles blivit skrotat.

En mindre mängd passagerartrafik inträffade på järnvägen men efter en olycka kördes inga fler passagerartåg.

3 lokomotiv fungerar fortfarande: Ettan, Femman och Starkotter.

För närvarande består tåget av följande:

  1. En Passagerarvagn
  2. Femman
  3. Ettan
  4. Specialbyggd Generator

En modell av järnvägen finns uppsatt i Lokstallet
Tågbild Sikeå hamn 3 även en del av Tullhuset