Brukstågen kan bli del av Norrbotniabanan (Västerbotten Kurier)

Brukstågen kan bli del av Norrbotniabanan

ROBERTSFORS.

Den lilla bruksjärnvägen i Robertsfors kan kopplas ihop med Norrbotniabanan.
(från Tom Juslin VK)

– Det vore ju jätteroligt! säger Jan Paulsson, projektledare inom Robertsfors kommun.

Förslaget har väckts från bruksmuseet och framförts till Trafikverkets planerare, som tyckte att tanken var klart intressant. De har redan tidigare varit inne på att placera ett av de gamla bruksloken i en glasmonter i ett framtida resecentrum. Bruksmuseets dröm är nu att resenärerna skulle mötas av hela den historiska järnvägen.

– Att bygga ut järnvägen den kilometer som behövs till resecetrum handlar ju om pengar, men i hela Norrbotniabaneprojektet blir det en försvinnande del, säger Sören Nordgren, en av entusiasterna bakom bruksjärnvägen.

Sju av de lokomotiv som drog malm och järn mellan Robertsfors bruk och hamnen i Sikeå finns kvar i Robertsfors, likaså ett 30-tal vagnar. Ett av de elektriska loken, Herman Behrman, ägs av Banverket och det är det som förslaget var ta tillbaka och ställa ut vid järnvägsstationen.

Att den gamla bruksjärnvägen är populär visar sommarens satsning, där man kört turister fyra gånger om dagen tre dagar i veckan,

– Det är väldigt mycket tågentusiaster som dykt upp ända från Tyskland, men även äldre roberstforsbor som kommit hit med sina barnbarn för att visa den gamla järnvägen, säger Jan Paulsson.

Den nästan nio kilometer långa järnvägen, som byggdes 1863 och elektrifierades 1893, var Sveriges första elektrifierade smalspåriga järnväg. Trafiken upphörde 1961 och skenorna revs. Loken och vagnarna restaurerades åren 1985–1993 och nu kan man trafikera den 600 meter långa del som finns kvar. På delar av den tidigare järnvägen har det skapats en vandrings- och cykelväg.